Site en françaisView this website in English Zoeken

Aerosols & klimaat

Buiten eenvoudige componenten zoals moleculaire zuurstof, ozon, stikstof bevat de stratosfeer microscopische deeltjes, waarvan de compositie, vorm en grootte veel minder goed bekend zijn. Die kleine 'stofdeeltjes' blijken een heel belangrijke rol te spelen in de fysico-chemie van de stratosfeer:

  • Ze wijzigen de optische eigenschappen ervan (absorptie en diffusie van het licht).
  • Ze kunnen op hun oppervlak bepaalde chemische reacties bevorderen die een belangrijke rol spelen, meer bepaald in de ozonvernietiging.

 

Stratosferische aerosols en polaire stratosferische wolken

De structuur van die deeltjes en hun invloed op de stratosfeer hangen af van verschillende parameters, zoals de temperatuur. Als de temperatuur niet te laag is (de drempel hangt af van het type deeltjes, maar ligt rond -70° Celsius), bestaan stratosferische deeltjes uit fijne druppels. Deze zijn bekend als stratosferische aerosols.

Lees volledig artikel: Stratosferische aerosols en polaire stratosferische wolken

 

Toezicht op de hoge atmosfeer


Grote vulkaanuitbarstingen hebben zeker en vast een invloed op het klimaat op aarde, in het bijzonder via de massale uitstoot van aerosols in de stratosfeer. In dit domein heeft het BIRA een grote expertise ontwikkeld, zowel op het vlak van modellering als wat betreft de waarnemingen met het GOMOS-instrument.

 

Aerosol Density
NRS-klimatologie, BIRA, Mei 2003 (C. Bingen, F. Vanhellemont, D. Fussen, S. Cherkari)

Op een hoogte van ongeveer 90 km domineren zwaartekrachtsgolven de algemene atmosferische circulatie. Ze weerspiegelen de klimatologische storingen die de onderste lagen van de atmosfeer ondergaan (één aspect van de vele wereldwijde veranderingen). Ook blijkt deze algemene circulatie de verdeling van mesosferisch natrium te beïnvloeden. Het BIRA ontwikkelde de allereerste wereldwijde klimatologie van natrium in de mesosfeer.


Bovendien werkt het BIRA momenteel aan het ALTIUS-project. Dit zal de eerste Belgische satellietmissie worden voor waarnemingen van de stratosfeer, vanaf een PROBA-micro-satelliet. Dit project zal toelaten om, naast ozonconcentraties, de concentratieprofielen van waterdamp, koolstofdioxide, methaan en aerosols te meten op wereldschaal.

 

Meer artikels

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite