Site en françaisView this website in English Zoeken

Atmosferische veranderingen

Waarnemen om atmosferische concentraties van broeikasgassen af te leiden

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) heeft een sterke expertise in de grond-en ruimte-gebaseerde teledetectie metingen in het infrarooddomein van het zonnespectrum. Uit zulke observaties kan men de atmosferische concentraties van een aantal broeikasgassen (zoals CO2, CH4, N2O,…) afleiden.

Ground-based remote sensingDoor die metingen jarenlang onafgebroken uit te voeren, kan men de trend op lange termijn van deze concentraties achterhalen.

Sinds 2002 voert het BIRA zulke metingen uit op Ile de La Réunion, in de Indische Oceaan ten oosten van Madagaskar.

De observaties komen tot stand met een Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) en worden opgenomen in de databank van het Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC).

Het BIRA gebruikt deze databank veel om numerieke voorspellingsmodellen en satellietmetingen, bijvoorbeeld van CH4 verkregen via SCIAMACHY op ENVISAT, te valideren. Er wordt momenteel ook gewerkt aan het leveren van CH4-gegevens gebaseerd op metingen van emissiespectra van de aardatmosfeer door het IASI-instrument aan boord van METOP.

 

Meer artikels

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite