Site en françaisView this website in English Zoeken

Gegevensbeheer

Datacentrum voor missiecontrolekamers

CubistMissiecontrolekamers in ruimtecontrolecentra ontvangen enorme hoeveelheden gegevens, zowel gestructureerde als niet-gestructureerde, van verschillende bronnen.

Het B.USOC is betrokken bij CUBIST dat:

  • on line ondersteuning zal bieden voor het nemen van betere beslissingen
  • ondersteunend bewijs zal leveren voor debriefings- en besluitvormingsprocessen in verband met de organisatie van ruimtecontrolecentra

CUBIST is een onderzoeksproject gefinancierd door de EU.

 

Data-archivering en -verwerking voor internationaal netwerk van 50 CubeSats

QB50QB50 is een internationaal netwerk van 50 CubeSats voor in situ metingen van op verschillende plaatsen in de lagere thermosfeer voor onderzoek naar de terugkeer in de dampkring.

QB50 heeft als wetenschappelijk doel de tijdelijke en ruimtelijke variaties van een aantal sleutelelementen en -parameters van de lagere thermosfeer (90-230 km) in situ te bestuderen met behulp van een netwerk van 50 dubbele CubeSats, gescheiden van elkaar op enkele honderden kilometers en uitgerust met identieke sensoren.

Het B.USOC zet een centrum op voor het archiveren en verwerken van gegevens.

 

Gegevenscentrum in het kader van de STCE-activiteiten

STCeOm de activiteiten van het STCE te versterken ontwikkelt het B.USOC een gegevenscentrum.

Het bouwen van dat gegevenscentrum komt neer op het aankopen van materiaal en dit materiaal verbinden met de bestaande infrastructuur en netwerken.

Voor het oprichten van het centrum werkt het B.USOC (gegevenscentrum-onderprojectleider) nauw samen met de ICT-diensten van het STCE.

Details over het STCE-datacenter

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite