Site en françaisView this website in English Zoeken

Atmosfeer & biosfeer

Onderzoek naar emissies van minderheidsgassen met behulp van labo- en veldmetingen

TreeMet het oog op de ondersteuning van meettechnieken en op een voortdurende verbetering van de kwaliteit van hun optische of massaspectrometrische veldwaarnemingen, zijn de wetenschappers van het BIRA zich altijd bewust geweest van de noodzaak om veldwaarnemingen te combineren met laboratoriumonderzoek naar fundamentele fysisch-chemische processen.

De laatste jaren hebben massaspectrometrische laboratoriumstudies en veldmetingen zich voornamelijk gericht op het kwantificeren van de emissies van Biogene Vluchtige Organische Stoffen (Biogenic Volatile Organic Compounds, BVOCs) afkomstig van bomen.

Op wereldschaal komen enorme hoeveelheden van deze zeer reactieve verbindingen vrij. Het is geweten dat hun oxidatie in de atmosfeer in aanwezigheid van stikstofoxiden resulteert in ozon en secundaire organische aerosols (SOA), wat dan weer een invloed heeft op de luchtkwaliteit. BVOCs zijn ook gekoppeld aan het klimaat vermits de toekomstige temperatuursafhankelijke toenames in BVOC-emissies indirect de opwarming van de aarde kunnen stimuleren.

 

Metingen van emissies afkomstig van veel voorkomende boomsoorten in België

Sinds 2007 meet het BIRA-IASB de BVOC-emissies afkomstig van veel voorkomende boomsoorten in België (voornamelijk Fagus Sylvatica L., beter bekend als Europese beuk) in het kader van het IMPECVOC-project, in nauwe samenwerking met de Universiteit van Gent en de Universiteit van Luik (Gembloux Agro-Bio Tech).

Impecvocthumb
Impecvocthumb
Impecvocthumb
Impecvocthumb
Impecvocthumb
Impecvocthumb
Impecvocthumb

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite