Skip to main content

Luchtkwaliteit

NO2-metingen in schoorsteenpluimen
Het uiteindelijke doel van de camera is om toezicht te houden op de NO2-uitstoot van fabrieken, alsook de achtergrondniveaus in stedelijke omgevingen.
Geharmoniseerde datasets van grondwaarnemingen
Om te verzekeren dat de producten geleverd door luchtkwaliteitsensoren aan boord van satellieten voldoen aan de vereisten in termen van nauwkeurigheid en toepasbaarheid, is het van belang om robuuste validatiestrategieën te ontwikkelen. Deze steunen op gevestigde en traceerbare referentiemetingen.
Beelden van Sentinel-5 Precursor TROPOMI tijdens het eerste jaar aan metingen van atmosferische bestanddelen: formaldehyde (HCHO)
TROPOMI is in staat om dagelijks atmosferische spoorgassen te meten met een opmerkelijke nauwkeurigheid, op globale schaal.
Lancering Sentinel-5p
Op 13 oktober 2017 lanceerde ESA de Sentinel-5p-satelliet, de eerste missie voor onderzoek naar de atmosferische samenstelling binnen het Europees Copernicus-Aardobservatieprogramma.
De samenstelling van de lucht meten boven Kinshasa
De atmosfeer boven Kinshasa is bijzonder interessant omdat de emissies van het tropisch woud zich daar vermengen met stedelijke vervuiling. Het BIRA startte een samenwerking met de Universiteit van Kinshasa.