Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Luchtvervuiling wordt wereldwijd erkend als de vijfde belangrijkste risicofactor voor sterfte. Wereldwijd sterven jaarlijks ongeveer 5 miljoen mensen (lees: een op de tien doden) aan de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit. Volgens het recentste rapport van het Europees Milieuagentschap is een op de acht sterfgevallen in Europa het gevolg van aan luchtverontreiniging gerelateerde ziekten.

Op maandag 21 september 2020 publiceerde het prestigieuze tijdschrift Nature Geosciences een artikel van het BIRA waarin de eerste satellietdetectie van waterstofnitriet (HONO, ook wel salpeterigzuur genoemd) met behulp van het TROPOMI-satellietinstrument werd voorgesteld. Dit werk is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen twee BIRA-teams, de UV-Visible onderzoeksgroep en de troposferische modelleringsgroep, en de groep van R. Volkamer van de Universiteit van Colorado.

In de zomer van 2018 ontwikkelde zich een wijdverspreide droogte in Noord- en Midden-Europa. De stijging van de temperatuur en de vermindering van de bodemvochtigheid hebben de uitwisseling van koolstofdioxide (CO2) tussen de atmosfeer en de aardse ecosystemen op verschillende manieren beïnvloed, zoals een vermindering van de fotosynthese, veranderingen in de ademhaling van de ecosystemen, of nog het toestaan van frequentere branden.

Op 3 september 2020 werden twee Belgische CubeSats, PICASSO en SIMBA, samen met een 50-tal kleine satellieten gelanceerd tijdens de allereerste Europese Vega SSMS-vlucht. Zij zullen - hopelijk - aantonen dat CubeSats de nodige technologische rijpheid hebben bereikt om ingezet te worden als volwaardige wetenschappelijke instrumenten.

Hoewel het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie een relatief jong instituut is, heeft het een rijke geschiedenis, verstrengeld en verweven met de opkomst van het ruimtetijdperk. In dit artikel vindt u een korte inleiding tot het ontstaan ervan, evenals een archief-videofragment van een uitzending van de BRT (Belgische Radio- en Televisieomroep), en een video die het Instituut vandaag toont.

De 2020-editie van "Wetenschap en Cultuur in het Koninklijk Paleis" kan spijtig genoeg niet in situ plaatsvinden. Het Federaal Wetenschapsbeleid bedacht evenwel een alternatief maar origineel parcours, én aangepast aan de omstandigheden, doorheen een virtuele tentoonstelling die op 20 juli 2020 van start gaat.