Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Zure regen is meer dan tien keer zuurder dan zuiver regenwater en veroorzaakt schade aan structuren en gebouwen, maar vooral aan de vegetatie (b.v. voedselgewassen). BIRA-wetenschappers hebben bijgedragen aan een studie van een internationaal team van onderzoekers van de ULB en het Duitse FZJ, dat eindelijk licht werpt op het vormingsmechanisme van mierenzuur.

Met een steeds groeiende wereldbevolking, en de voortdurende toename van het energieverbruik, zijn de effecten van menselijke activiteiten op onze natuurlijke leefomgeving nog nooit zo relevant geweest. Om de daaruit voortvloeiende problemen, zoals luchtverontreiniging en klimaatverandering, te begrijpen en te beperken moet het hele aardsysteem (land, oceanen, atmosfeer en hun onderlinge interacties ) zorgvuldig in het oog worden gehouden.

Hoewel de emissies van belangrijke luchtverontreinigende stoffen, die door menselijke activiteiten (verkeer, industrie, enz.) worden veroorzaakt, sterk gedaald waren ten gevolge van de COVID-19 lockdowns, is vastgesteld dat de atmosferische niveaus van secundaire verontreinigende stoffen, zoals ozon, op verschillende plaatsen in de wereld gestegen waren.

STEM + ART = STEAM
Als je de STEM-disciplines (wetenschap, techniek, engineering en wiskunde) mengt met kunst, dan krijg je STEAM-projecten, zoals het MOMSTER-project er één van is. MOMSTER lanceerde onlangs een kunst- en designwedstrijd, open voor leerlingen in alle jaren en alle richtingen van het secundair onderwijs en dus ideaal om er de paasvakantieperiode mee op te vullen! De opdracht is om een kunstwerk en/of design te creëren met als thema “meteoren en/of radio-meteoordetectie”. Het winnende ontwerp zal gebruikt worden om de kist van het MOMSTER-project te bekleden.
De wedstrijd loopt nog tot 2 mei.

Het BIRA werkt aan een nieuw ruimte-instrument, 3DEES, in consortium met de Université Catholique de Louvain en QinetiQ Space, om de ruimtestralingsomgeving van de aarde te bestuderen aan boord van de PROBA-3-satelliet van ESA.

Stratosferische aerosolen zijn voor het grootste deel afkomstig van vulkaanuitbarstingen en hebben een grote invloed op de atmosfeer en het klimaat van de aarde. Het BIRA is betrokken bij het monitoren van deze aerosolen en levert gegevens van hoge kwaliteit aan gecentraliseerde databanken zoals het Copernicus-programma, die onder andere in klimatologische modellen worden geïntegreerd.