Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Op 24 maart 1992 werd Dirk Frimout de eerste Belg in de ruimte met de Atlas-1 Space Shuttle-missie. Hoewel wetenschap een inspanning is die zich uitstrekt over millennia aan geschiedenis en alle continenten van de wereld - geen enkel wetenschappelijk idee is in afzondering ontstaan - willen we het ter gelegenheid van deze 30e verjaardag toch specifiek hebben over de rol die het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) heeft gespeeld bij deze grote stap in de Belgische geschiedenis. Ten eerste omdat Dirk Frimout de eerste 13 jaar van zijn carrière aan dit Instituut heeft doorgebracht; en ten tweede omdat drie van de instrumenten die hij tijdens dit avontuur in de baan van de aarde onder zijn hoede had grotendeels aan het BIRA werden ontwikkeld.

In het kader van het project "A Touch of Space Weather" organiseert het BIRA een jingle-wedstrijd. Deze richt zich specifiek tot blinde en slechtziende leerlingen uit het secundair onderwijs, maar elke leerling met een sterke verbondenheid met deze groep, en die dit kan motiveren, is evenzeer welkom om deel te nemen. We hopen hiermee de leerlingen te inspireren om hun auditieve, artistieke en muzikale talenten op de proef te stellen en toe te passen voor wetenschappelijke doeleinden. We hopen dat dit thema hen zal stimuleren om de fascinerende wereld van het ruimteweer te ontdekken.

Het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid, samengesteld uit tien federale wetenschappelijke instellingen (KMI, BIRA, KSB, KBR, Rijskarchief, KBIN, KMMA, KIK, KMKG en KMSK), Belnet en de centrale administratie, sluit zich aan bij de talrijke steunbetuigingen van de Belgische en internationale wetenschappelijke gemeenschap in verband met het gewapend conflict in Oekraïne.

Op maandag 28 februari 2022 zal een nieuw experiment, PASTA genaamd, op het Internationaal Ruimtestation worden geïnstalleerd door ESA-astronaut Matthias Maurer, onder toezicht en begeleiding van het Belgische controlecentrum B.USOC. Vervolgens zullen de B.USOC-operatoren PASTA vanaf de grond bedienen om voor het wetenschappelijk team gegevens te verzamelen over de vorming van emulsies in gewichtloosheid. Dit zal de ontwikkeling van betere theoretische modellen van emulsies mogelijk maken, met een breed scala van toepassingen in de voedingsmiddelen-, cosmetica-, farmaceutische en verwerkende industrie.

Elk jaar vieren we op 11 februari de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Maar waarom? Wat willen we precies bereiken? En hoe werken we daar naartoe? Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) werken we sinds kort aan een Gender Equality Plan (GEP), om specifieke doelstellingen te formuleren, evenals manieren om die te bereiken. Het is bedoeld als een routekaart naar betere arbeidsomstandigheden voor vrouwen en een meer gender-inclusieve, en dus meer innovatieve en productieve omgeving. Het is de bedoeling die weg in de toekomst uit te breiden en alle vormen van diversiteit aan te pakken, of het nu gaat om gendergelijkheid of andere vormen van diversiteit.

Af en toe komt er een dag dat je een nieuwstitel tegenkomt die je twee keer moet herlezen om zeker te zijn dat je niet iets verkeerd gelezen hebt. Een raket die tegen de maan botst? Weer een sciencefictionverhaal dat werkelijkheid wordt, maar het klinkt deze keer niet erg cool. Tenminste niet voor degenen die betrokken zijn bij wetenschappelijk ruimte-onderzoek en -activiteiten, of voor degenen die houden van de nachtelijke hemel en het zonnestelsel zoals dat was vóór het tijdperk van de "ruimtevervuiling". Didier Fussen en Johan De Keyser, twee van onze senior wetenschappers die betrokken zijn bij ruimte- en aardobservatiemissies van ESA, vertellen hoe het nieuws eruitziet vanuit hun ervaren perspectief.