Skip to main content

Encyclopedie

1 3 4 A B D E F H I J K L M O P R S T U V W Z
De aeronomie is een multidisciplinaire wetenschap die de atmosferische omgeving bestudeert van zowel de Aarde als andere hemellichamen.
Een filter die verschillende optische golflengten in een inkomende lichtstraal selecteert aan de hand van een radiofrequentiesignaal.
Missie uit 1992 met experimenten voor het begrijpen van de interactie tussen de zon en de atmosfeer van de Aarde. Belgisch astronaut Dirk Frimout vloog mee.
Gassen in de aardatmosfeer (zoals stikstof, zuurstof en ozon) filteren de schadelijke uv-straling
Blauw, groen, rood. Kronkelig, diffuus, of in slierten,… Het poollicht ontstaat doordat de magnetosfeer van de Aarde geladen deeltjes van de Zon opvangt of afleidt. Deze deeltjes verplaatsen zich vervolgens naar de lagere regionen van de atmosfeer volgens de lijnen van het magneetveld van de Aarde.
De kleur van het poollicht (of aurora) leert ons iets over de chemische elementen in onze atmosfeer.